החינוך המשלב

החינוך המשלב מפגיש ומחבר בין תלמידים דתיים, חילוניים ומסורתיים ויוצר איתם ובעבורם מרחב משותף לדעות שונות, לשיח ולהפרייה הדדית.

החינוך המשלב צמח בשנים האחרונות באופן חסר תקדים במדינת ישראל. יותר ויותר משפחות וקהילות מבקשות להקים בית ספר משלב שיש בו מקום לכולם: דתיים, חילוניים ומסורתיים. מקום שמעניק כלים ללמידה אחרת -עצמאית וזהותית.

למה צריך חינוך משלב לדתיים, חילונים ומסורתיים?

החברה הישראלית היא חברה מקוטבת ומגזרית, שהשסעים והפערים בה הולכים ומעמיקים עם השנים. חינוך המפגיש בין עולמות, המגשר ומחבר במקום להפריד -חשוב ואפשרי!

החינוך המשלב שם לעצמו למטרה להפגיש בין העולמות של השותפים בו: תלמידים ותלמידות, מורים ומורות, מנהלים ומנהלות, הורים וחברי קהילה. בחינוך המשלב פועלים וחיים יחדיו בעלי זהויות שונות, שלכולם משותף דבר אחד: הרצון ללמוד לחיות ביחד.

חינוך משלב – מה זה אומר?

  • לימוד חוויתי, יצירתי ורלוונטי של מגוון מקורות ונושאים מארון הספרים היהודי הישראלי והאוניברסלי
  • חינוך להקשבה, לדיאלוג ולהפריה הדדית של הקולות הרבים העולים מהתלמידים ומן המקורות
  • למידה דרך קריאה ‘יחפה’ של המקורות המעודדת למידה עצמאית ומאפשרת לכל אחת ואחד לפרש את המקורות לאור השקפת עולמם
  • תנועה בין שמירה על המסורת ועל המטען שמביאים התלמידים מהבית, לצד חשיבה מורכבת המעודדת בניית זהות אישית
  • גילוי אחריות של התלמידים לחייהם ולחיי הסובבים אותם כדי להוביל לתיקון עולם – כל אחת ואחד על פי זהותם, צו ליבם ואמונתם
  • יצירת הוויה, אורחות חיים ושפה יהודית – ישראלית משותפת, כי היהדות שייכת לכולנו

יתרונות החינוך משלב

  • פדגוגיה – ייחודיותו של החינוך המשלב בפדגוגיה אחרת, חוויתית ויצירתית המבקשת להקנות ללומד כלים ללמידה עצמאית תוך הקשבה והכרות מעמיקה עם הלומדים אחרים.
  • חשיבה עצמאית – החינוך המשלב שם דגש על אופן מחשבתו של הילד את החומר הנלמד ומציע לו כר רחב של נקודות מבט ומחשבה על מנת לאפשר לו לגבש באופן עצמאי תפיסות ופרשנויות, תוך שהוא לומד נושאים הרלוונטיים לו ולעולמו.
  • זהות – בחינוך המשלב זהותו של הילד מבית מתגבשת ומתעצבת תוך כדי למידה מאפשרת ותוך חשיפה לעולמותיהם וזהויותיהם של שותפיו ושותפותיו לספסל הלימודים.
  • ערכים – המפגש בבתי הספר המשלבים בין ילדים וילדות בעלי זהויות שונות ומשפחות שונות יוצר אווירת לימודים סובלנית, מכילה, ערכית וליברלית.
'

נשמח לשמוע ממכם, כתבו לנו:

'