גן 'דקל', גן 'רותם'.

בשנת תשע"ו החלה מיתרים ללוות את גן "דקל" כדי להעשיר את העיסוק בתכנים יהודיים ולהגביר את האינטגרציה בין אוכלוסיות שונות בגן.

מגמה חינוכית זאת התעצמה ולקראת תשע"ז נרשמו לגן משפחות דתיות ומשפחות חילוניות, במטרה מפורשת לקיים חינוך משלב פלורליסטי שישקף את התרבות של כל משפחה, בצד הכרת אורחות חיים ומנהגים שונים, תוך כבוד הדדי.

כיום פועלים בירוחם שני גנים בליווי מיתרים - גן דקל - טרום וטרום חובה, וגם ארז - גן חובה שאליו הגיעו כל בוגרי גן דקל.

אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון