אף על פי שנחלקו בית שמאי ובית הלל… לא נמנעו בית שמאי לישא נשים מבית הלל ולא מבית הלל שמאי, אלא נוהגים באמת ובשלום שנאמר: “האמת והשלום אהבו” (זכריה ח’)

( תלמוד ירושלמי, קידושין א’, א)

מיתרים במספרים

12075
מספר תלמידים
114
גנים ובתי ספר
25
קהילות
5
מכינות קדם צבאיות

בתי ספר, גנים וקהילות

יסודי ‘רמב”ם’ אליכין
יסודי ‘משלב בתמר’ אפרת
על יסודי מקיף ה ‘דרכא’ אשקלון
יסודי ‘קשת’ גדרה
יסודי ‘יחד ניצנים’ מודיעין
יסודי ‘קדם’ נוקדים
יסודי ‘מעיינות’ צור הדסה
יסודי ‘קדימה’ קרית ביאליק
יסודי ‘קשת’ שוהם
יסודי ‘רמב”ם’ אליכין

מה חדש אצלנו?

מיתרים בתקשורת